“مراقبت کانگرویی”

مراقبت کانگرویی نوعی تماس پوست با پوست بین نوزاد و والدین است که طی آن کودک لخت بوده و فقط پوشک پوشیده است ؛ کودک روی سینه برهنه مادر و یا حتی پدر قرار داده میشود و پشت نوزاد با لباس والدین یا پتو پوشانده میشود . اگر چه این مراقبت عمدتا در بخش نوزادان جهت نوزادان نارس و یا نوزادانی که با وزن کم متولد شده اند استفاده میشود ، اما میتواند برای هر نوزاد دیگری نیز مفید باشد .

فواید مراقبت کانگرویی به شرح زیر میباشد:

  • احساس نزدیکی بیشتر با کودک 
  • کاهش سطح استرس ، گریه و بی قراری نوزاد 
  • تنظیم تنفس ،ظربان قلب و سطح اکسیژن بدن نوزاد 
  • خواب عمیق و منظم نوزاد 
  • کاهش سطح استرس مادر در هنگام شیر دهی 
  • رشد و وزن گیری مناسب نوزاد 
  • کاهش ریسک عفونت برای نوزاد 
  • افزایش بهبودی و احتمال سریع تر ترخیص شدن نوزاد