عمل سزارین

زایمان سزارین، زایمان غیر طبیعی است که در آن نوزاد با ایجاد برش در دیواره رحم، خارج می شود. در شرایط ویژه ای که زن باردار توانایی زایمان طبیعی را نداشته باشد، از روش سزارین استفاده می شود، البته امروزه بسیاری از زنان بدون هیچ گونه مشکل پزشکی مایل به زایمان از طریق سزارین می باشند. چرا که این نوع زایمان درد کمتری دارد. لذا امروزه این نوع زایمان بسیار رایج شده ارست.

امروزه برای زایمان سزارین از بی حسی اپیدورال (بی حسی کمری) استفاده می شود، و روش بیهوشی عمومی کمتر کاربرد دارد. چرا که زن در بی حسی اپیدورال کاملا بیدار است و میزان خونی که از زن بیمار می رود کمتر از بیهوشی عمومی است. در بیهوشی عمومی نوزاد تحت تاثیر مواد بیهوشی قرار می گیرد و با بی حالی و خواب آلودگی به دنیا می آید، اما در بی حسی اپیدورال این مورد کمتر دیده می شود. اما ممکن است پس از بی حسی ایپدورال عوارضی مثل سر درد یا کمر درد ایجاد شود که به زودی از بین خواهد رفت.

مراقبت های بعد از انجام زایمان سزارین

  • بعد از ۲۴ ساعت، درد مادر بیشتر خواهد شد، لذا مادر می تواند از داروهای مسکن استفاده نماید.
  • پس از زایمان به مادر داروهای انعقاد خون داده می شود، لذا توصیه می شود که هر ۱۵ دقیقه بیمار از تخت خود بلند شده و برای چند دقیقه پیاده روی کند. این کار باعث بهبودی گردش خون و جلوگیری از ایجاد لخته خون می شود.
  • مادر می تواند بعد از ۶ ساعت، مایعات بنوشد و بعد از ۲۴ ساعت غذای طبیعی خود را مصرف نماید. معمولا بیمار پس از ۱۲ الی ۲۴ ساعت از بیمارستان مرخص می شود.
  • توصیه می شود که مکمل های غذایی (ویتامین ها و کلسیم) خود را زیر نظر پزشک مصرف نمایید.
  • ورزش های لگن (کگل) مانع از احتباس ادراری می شود و باعث بازیابی قدرت عضلات لگن می شود.
  • پس از ۴۰ روز می توانید تمرینات شکم را آغاز کنید.